ELÄVÄN MALLIN PROSESSINÄYTTELY - KUVATAITEEN UUSI ATPO 5.10.-29.11.2020

Näyttely on avoinna päivittäin klo 8 - 20.00. 

Poikkeuksena 5.-9.10., 12.-16.10., 26.-30.10., 3.-5.11., 9.-13.11., 18.11., 21.11. & 23.-25.11. klo 16-20.00.

Elävän mallin prosessinäyttely esittelee Kivalo-opiston Kuvataiteen uuden ATPON ensimmäisen opintovuoden saavutuksia. Näyttelyssä on mukana 15 opiskelijaa. Kuvataiteen uusi ATPO on aikuisille suunnattu taiteen perusopetuskokonaisuus, jota toteutetaan Kivaloopistossa. Opetus on taiteen perusopetus lain laajan oppimäärän mukaista. Opintokokonaisuus tarjoaa aikuisille kuvataiteen työkalupakin, joka sisältää taitoja, tietoja, välineitä ja keinoja itseilmaisun kehittämiseen. Opiskelijat on valittu opetukseen valintakysymysten pohjalta ja opintoja on edeltänyt haastattelu ja perehdytysjakson. Opintokokonaisuus koostuu lyhytkurssimuotoisista viikonloppuihin sijoittuvista moduli - opintojaksoista. Opiskelu pohjautuu yhdessä tekemiseen, eheyttävään itseilmaisunkehittämiseen ja ryhmän vuorovaikutukseen. Opiskelun kesto on 3-5 vuotta ja se sisältää ryhmäopetusta ja itsenäistä työskentelyä. Uusia opiskelijoita otetaan vain joka 3. vuosi ja seuraava haku on syksyllä 2022. Opetuksen opettajat: Sami Evinsalo/TaM, Kaisu Hyrkäs /Keraamiikan opettaja/Keraamikko, Taina Rönkkö/TaM Marjo Hyttinen /TaM Lisätietoja: Marjo Hyttinen puh. 0405444572 marjo.hyttinen@kemi.fi